ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา ภาสองชั้น
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,22:36  อ่าน 90 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ลักษณะหน้าที่และวิธีการดูแล อวัยวะภายใน ชั้น ป.2 (สมอง หัวใจ ตับ)
รายละเอียดผลงาน
ลักษณะหน้าที่และวิธีการดูแล อวัยวะภายใน ชั้น ป.2 (สมอง หัวใจ ตับ)
https://www.youtube.com/watch?v=T4DU8ZBCkLc&feature=youtu.be
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,22:36   อ่าน 90 ครั้ง