ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เรื่องโรงเรียนของเรา ระดับชั้น อนุบาล ๒
ชื่ออาจารย์ : นางสุกันยา ศิริวัฒนโยธิน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2563,21:45  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวหารร่วมมาก(ไฟล์นำเสนอพร้อมเสียงประกอบ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญตา บาลโสง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,21:51  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุ่น ไชยรัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,21:43  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ลักษณะและหน้าที่อวัยวะภายนอก
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรางคณา ภาสองชั้น
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,21:41  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปรียา สมสอน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,21:37  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุปรียา สมสอน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,21:36  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Food-Writing-Pyramid-Activity
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณี วัลลิภะคะ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,21:33  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : My Healthy Eating Food Journal
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณี วัลลิภะคะ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,21:32  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Healthy Eating Lunch Activity
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณี วัลลิภะคะ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,21:32  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Finding the Food Group Activity Sheets
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณี วัลลิภะคะ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,21:29  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..