ภาพกิจกรรม
Big cleaning day
กิจกรรม Big cleaning day จัดขึ้นเพื่อทำความสะอาดโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อทำความสะอาดโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนถูกหลักอนามัย และ ป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆ ที่อาจจะสะสมอยู่ได้ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตหนองจอก และครูภายในโรงเรียน ดำเนินการทำความสะอาดแก่โรงเรียน นำโดยนางสาววาสนา เศษสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,14:59   อ่าน 564 ครั้ง