ภาพกิจกรรม
มาตรการป้องกัน COVID-19 โคโรน่าไวรัส
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) มีมาตรการป้องการแพร่ระบาด เบื้องต้น ของเชื้อไวรัส โคโรน่าไวรัส หรือ COVID-19 โดยมีการตรวจไข้ โดยใช้เครื่องมือวัดไข้เบื้องต้น  โดยมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,14:40   อ่าน 607 ครั้ง