ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ลูกเสือ บีเวอร์(Bever) ระกับชั้นอนุบาล
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) จัดกิจกรรมลูกเสือบีเวอร์ให้กับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล1-2 โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ต่างๆ ทั้งในเรื่องของการดำรงชีวิตในปัจจุบัน การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ 
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,14:35   อ่าน 477 ครั้ง